[Translate to Nederlands:]

[Translate to Nederlands:]

Liftmanager brengt een materialenpaspoort dichterbij

Veel bedrijven zijn aan het verduurzamen en als je het ons vraagt is dat ook hard nodig. Het wordt steeds belangrijker om ook als bedrijf een steentje bij te dragen aan de oplossing voor het klimaatprobleem. Eén van de trends op het gebied van duurzame bedrijfsvoering in de infrasector is het nastreven van een circulaire economie; een bedrijfsklimaat dat gericht is op hergebruiken en efficiëntie. Het (laten) opstellen en bijhouden van een materialenpaspoort helpt om bouwmaterialen te recyclen en sluit dus perfect op bij deze ontwikkeling.

Wat is een materialenpaspoort?

Een materialenpaspoort is een document waarin alle gebruikte materialen gedurende de levensduur van een gebouw geregistreerd staan. Wanneer een gebouw gesloopt -of eigenlijk: gedemonteerd- wordt is direct inzichtelijk welke materialen er hergebruikt kunnen worden. Bij deze registraties is per materiaal informatie te vinden over de waarde, de kwaliteit en de levensduur. Een materialenpaspoort bevat alle materialen en grondstoffen die recyclebaar zijn. Sommige materialen, zoals deuren en liften kunnen compleet hergebruikt worden. Andere materialen worden eerst afgebroken tot aan de grondstoffen om vervolgens weer een nieuw leven te krijgen.

Wat zijn de voordelen van een materialenpaspoort?

Zoals we hierboven al benoemden, is circulariteit een belangrijke peiler als het gaat om duurzaam ondernemen. Door een materialenpaspoort op te stellen, maak je het hergebruiken van materiaal makkelijker en inzichtelijker. Ondernemer, architect en innovator Thomas Rau maakt zich aan de hand van zijn motto ‘Guided by the future’ hard voor het circulaire werken in de infrasector. Een bekende uitspraak van hem luidt dan ook ‘Afval is materiaal zonder identiteit’. Door je bouwmaterialen te registreren krijgen ze een identiteit en zo voorkom je een hoop afval én kosten.
Een ander voordeel van een materialenpaspoort is dat het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van bouwmateriaal een stuk beter gaat. Bedrijven die zich hierin specialiseren in Nederland zijn bijvoorbeeld Madaster en New Horizon.

Wat zijn de nadelen van een materialenpaspoort?

De Rijksoverheid is duidelijk; ‘De omslag naar een circulaire economie is ingrijpend; niemand weet precies hoe het moet’. Toch wil de overheid in 2030 volledig energieneutraal, klimaatneutraal en circulair werken. Juist daarom is het opdoen van kennis en praktijkervaring heel belangrijk. Het kan dus lastig zijn om de stap te zetten, omdat je er misschien nog weinig kaas van hebt gegeten. Dat is ook eigenlijk het enige nadeel wat er is en dat is vrij makkelijk op te lossen door samen te werken met partners en adviseurs en kennisinstituten op het gebied van duurzaamheid.

Het materialenpaspoort in de liftenbranche

Ook in de liftenbranche zijn we er nog lang niet als het gaat om duurzaamheid. Gelukkig zijn er al wel stappen gezet en gaan we de goede richting op. Liften zijn prima geschikt om te recyclen; wanneer de verouderde onderdelen vervangen worden door nieuwe ontstaat er al snel een ‘refurbished’ lift. Dat is niet anders dan een refurbished telefoon of laptop, waar heel veel mensen inmiddels gebruik van maken. Door de lift uitvoerig te controleren doet dit niets af aan de veiligheid ervan. Dan is de vraag vrij simpel: waarom zou je wel een refurbished telefoon gebruiken, maar geen refurbished lift?

Liftmanager als ondersteuning van het materialenpaspoort

Wanneer je gebruikmaakt van onze oplossing, heb je het materialenpaspoort van je liften al tot je beschikking. In Liftmanager staan namelijk alle liftonderdelen gerigistreerd, inclusief alle gegevens zijn die nodig zijn voor het paspoort. En het mooiste: Liftmanager kan via een API gekoppeld worden aan een platform als Madaster, zodat je deze gegevens direct in kunt laden in het totaalplaatje! Wil je meer weten over het materialenpaspoort, Liftmanager of duurzaam ondernemen? Neem dan vooral contact met ons op!

Dit bericht delen: