Liftinsight is een strategische leverancier die universele liftbedrijven helpt een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering te realiseren. In een markt die competitiever en onpersoonlijker wordt, verschaffen we bedrijven inzicht in hun onderhoudsbestand. We doen dit met sensortechnologie: een gratis softwarepakket genaamd Liftmanager® en een universeel toepasbare lease-sensor (Liftboxs®) die de mogelijkheden van dit softwarepakket verder uitpakt. Door exact te weten wanneer een lift onderhoud vereist, besparen we klanten kostbare tijd. De tijdswinst die we creëren vertaalt zich in een beter rendement óf een sterkere concurrentiepositie. En een lagere milieubelasting.

Neem contact met ons op »

Visie & missie

In een markt die steeds competitiever en onpersoonlijker wordt helpt Liftinsight (universele) liftbedrijven om een beter rendement of een sterkere concurrentiepositie te realiseren. Liftinsight vermindert de onnodige revisie tijd en vergroot de marge voor liften die de aandacht van de monteur echt nodig hebben. Door dit te doen, zetten we vakmanschap opnieuw centraal. Uit het verkeer, naar de machinekamer. Omdat liften die de aandacht krijgen die ze nodig hebben, minder storen. Niet alleen voor ingenieurs en vastgoedeigenaren, maar ook voor iedereen die ze gebruikt. Daarmee dragen we bij aan minder milieubelasting (minder kilometers) hogere medewerkerstevredenheid (bezig met je vak, minder frustratie in het verkeer) en hogere klanttevredenheid (minder bezoeken en storingen). Daarmee dragen we bij aan vrijwel alle strategische doelen welke een modern liftbedrijf stelt.

Onze visie & missie »

Ons team

Liftinzicht is een regieorganisatie. Dat wil zeggen dat vrijwel alle ontwikkelingen zijn uitbesteed aan partners. Wij sturen met een klein, maar super krachtig team deze partijen aan. Ons regieteam bestaat uit;

Onze teamleden »