Liftmanager®

Liftmanager, de gratis online applicatie waarmee je je liften managed, kent de volgende specificaties:

  • Online webapplicatie
  • iOS en Android onboarding app
  • Registreren en bewaken van onderhoud, keuringen, modificaties en storingen
  • Prestatiemeting, in tabellen en grafieken
  • Alerts per mail bij vooraf in te stellen gebeurtenissen
  • Technisch dossier van iedere installatie
  • Meerjarenonderhoudsbegroting (MJOB)
  • In combinatie met Liftboxs® de tool voor predictive maintenance en MJOB gebaseerd op werkelijk gebruik

Start nu »

Klanten eisen steeds meer, maar zijn steeds minder bereid te betalen. Ik ken die realiteit van binnenuit en wil u helpen. Om uw klanten te behouden én een gezond bedrijfsresultaat te behalen.

— Alderik Bos, CEO Liftinsight

  • 22% Kostenbesparing
  • 19%Meer uptime