ONS ECOSYSTEEM: METEN IS WETEN EN GISSEN IS MISSEN

Toepassing digitale techniek met Big Data, AI en IoT, maakt liften slimmer en kostenefficiënter. Grotere marges of een sterkere concurrentiepositie op basis van kwaliteit i.p.v. prijs. Met de oplossing van Liftinsight kan je nu universeel toepasbare sensoren plaatsen op al je liften, die ritten en deurbewegingen in realtime en factbased meet. Zo ontstaat er een nieuw ecosysteem van al je liften, ongeacht merken als Thyssen Krupp, Schindler en Kone, en ongeacht type of leeftijd. Liftinsight zet via Liftmanager alle data om in managementinformatie, waarmee je zelf betere keuzes en beslissingen kan nemen. Met deze innovatieve oplossing geeft Liftinsight je de bouwstenen in handen voor een gezonde en toekomstbestendige bedrijfsvoering.

Liftmanager® is het front end van ons ecosysteem. Hierin wordt alle liftboek data gedigitaliseerd, wordt de sensordata gevisualiseerd, en wordt de geïnterpreteerde data als management informatie teruggegeven. De applicatie is gecertificeerd door Liftinstituut als volledige vervanger voor het papieren liftboek en voldoet aan alle wettelijke eisen die instanties stellen aan een dergelijk dossier.

Wat wordt concreet gemeten:

• De op en neergaande beweging van de lift, inclusief de snelheid en de richting.

• Het openen en sluiten van de deuren, inclusief de snelheid en de richting.

• Op welke verdieping de lift stopt en hoe vaak

Hoe wordt dat gemeten:

• De beweging van de liftkooi door middel van een accelerometer in de Liftboxs®

• De beweging van de deuren door middel van een accelerometer in de Liftboxs®-Door

• De verdiepingsherkenning, door middel van de Delta Pascal, luchtdruk verschil tussen de de Liftboxs-Door op de onderste stopplaats en die in de kooideur.

• De de Liftboxs-Door meet ook temperatuur. Echter daar doen we nu nog niets mee.

Verdere wetenswaardigheden:

• De Liftboxs functioneert als gateway. Dat wil zeggen dat deze middels een SIM kaart is verbonden met de Cloud en kan tot 7 Liftboxs-Door ontsluiten.

• De Liftboxs wordt gevoed door een netadapter

• De Liftboxs-Door wordt gevoed door een batterij, die bij normaal gebruik 5 jaar kan werken.

• De Liftboxs-Door heeft de volgende sensoren aan boord: accelerometer, temperatuur en luchtdruk

• Beide sensoren zijn voorzien van FOTA (Firmware over the air), wat wil zeggen dat we updates kunnen versturen, waarmee we bij toekomstige innovaties de sensoren op afstand kunnen updaten.

• De communicatie tussen de Liftboxs en de Liftboxs-Door verloopt via Bluetooth.

Met de Liftboxs sensoren worden dus de liftbewegingen en deurbewegingen gemeten. Deze worden in Liftmanager weergegeven en er worden door toepassing van AI en Big Data correlaties gevonden tussen onderhoud en vervangingen t.o.v. de lift en deurbewegingen.

In de afbeelding is schematisch weergegeven waar de sensoren geplaatst worden. De Liftboxs sensor wordt op het kooidak geplaatst. Vervolgens plaats je een Liftboxs-Door sensor in de kooi deur. Wil je ook verdiepingsherkenning dan volstaat 1 extra Liftboxs-Door sensor en deze plaats je in de schachtdeur op de begane grond. Doormiddel van het verschil in luchtdruk tussen de beide deursensoren worden de verdiepingen herkent.

Alle data kan handmatig, via een Excel upload of middels een API erin en eruit gehaald worden.

Maak nu je gratis account aan »