[Translate to Nederlands:]

Alleen liftbewegingen?

1. Wat is er al?

Laten we voor we de vraag beantwoorden vaststellen wat er al is om het in de juiste context te zetten. Het begint met het liftboek. Een compleet dossier waar alle technische- en logboekgegevens (onderhoud, storingen en keuringen) gezet kunnen worden. Dubbel werk is niet nodig, want er is een open API koppeling die ieder lift bedrijf kan koppelen met eigen field terminals. Ook is er zeer binnenkort de mogelijkheid om meerjarenbegrotingen te maken. En daarnaast is er de performance meting waarmee in grafieken uptime, type storingen van zelf aan te geven selecties van installaties kan laten zien. Het liftbedrijf kan dit dashboard zelf voorzien van eigen naam en logo. Iedere pagina kent Excel im-en exports, zodat de data altijd voorhanden is en verder kan worden geanalyseerd. Deze applicatie is volledig GRATIS!

2. De 80-20 regel

Het is onze stellige overtuiging dat je met 20% van de data die je zou kunnen verkrijgen door middel van sensoren, 80% van de “problemen” kunt oplossen. En het verkrijgen van de 80% overige data kan economisch in vrijwel alle gevallen niet uit. Wij zullen altijd kiezen voor eenvoudig, snel te installeren oplossingen die werkelijk waarde toevoegen en dus ook economisch rendement geven voor het liftonderhoudsbedrijf. Voor zeer hoogwaardige oplossingen zijn er andere partijen waar we graag naar doorverwijzen.

3. Iedereen praat over IoT, maar weinigen doen het werkelijk

Bij het starten van Internet of Things (IoT)-projecten is het de kunst om eenvoudig te beginnen. Veel IoT-projecten stranden in het woud aan wensen en requirements van gebruikers. Het is onze overtuiging dat we met een Minimum Viable Product (MVP) moeten starten en samen met gebruikers op basis van echte praktijkervaring tot nieuwe oplossingen komen die echt waarde toevoegen voor onze klanten, de liftonderhoudsbedrijven. We gaan dus live, met een eenvoudige, economisch verantwoorde oplossing.

4. Compliciteit kost geld

Onze sensor is verkrijgbaar vanaf € 4,00 per maand. Die verdien je gemakkelijk terug. Al was het alleen maar door het elimineren van nodeloze onderhoudsbezoeken. Deze businesscase is bijzonder eenvoudig. Rekensommen van multinationals die IoT inzetten voor hun onderhoud laten rendementen zien die veel hoger zijn dan de besparing van één onderhoudsbeurt. Rendementen die we kunnen inzetten voor het continue verbeteren van ons product. En dat doen we liever dan starten met een veel te dure en te complexe oplossing die niet is terug te verdienen.

5. Het is niet alleen de liftbeweging

Technisch gezien kijkt de liftmonteur naar de sensor en denkt dat deze alleen de liftbeweging meet. Wat over het hoofd wordt gezien is dat het de opzet dat we de data uit de applicatie, wat een volledig liftboek / technisch dossier is, en dat middels API-koppelingen alle data van onderhoud en storingen kanverrijken.de liftbewegingen zullen verrijken. Door middel van machine learning en kunstmatige intelligentie gaan we correlaties leggen waaruit we onderhoudsadviezen en vervangingsmomenten kunnen destilleren. Net als het meten van alleen de GPS positie door je navigatiesysteem dat door middel van big data kan leiden tot zeer nauwkeurige file informatie.

6. Komt er dan niet meer?

Uiteraard werken we aan nieuwe ontwikkelingen waarbij we ons laten leiden door de feedback uit de community. Samen en werken we met het innovatieteam van Timeseries die dergelijke oplossingen ook heeft gebouwd voor andere toepassingen. We gebruiken dus “prooven technology”.

7. We belonen onze eerste gebruikers

Je zou kunnen besluiten te wachten tot het verder is ontwikkeld. Dat kan en respecteren we uiteraard. We luisteren echter goed naar de gebruikers die nu instappen. Zij zullen een belangrijke invloed hebben op de ontwikkeling van onze oplossingen. Als dank voor hun bereidwilligheid maken we functies die voor hen waarde toevoegen. Stap je later in, dan is de trein al wat stations verder en is de oplossing wat het is. Niets mis mee natuurlijk, maar waarom zou je niet mee groeien en profiteren van een ontwikkeling waarvan iedereen weet dat die het onderhouden van liften drastisch gaat veranderen?

Dit bericht delen:

Klanten eisen steeds meer, maar zijn steeds minder bereid te betalen. Ik ken die realiteit van binnenuit en wil u helpen. Om uw klanten te behouden én een gezond bedrijfsresultaat te behalen.

— Alderik Bos, CEO Liftinsight

  • 22% Kostenbesparing
  • 19%Meer uptime